7 februari 2016

Reünie - Reunion.

Gisteren heeft grote Hobbes z'n nieuwe vriendje ontmoet (foto rechts). Casper was minder onder de indruk dan de mama.
's Avonds vroeg ik wat de papa er van vond en als reactie kreeg ik dit: "de papa heeft een foto getrokken en naar de hele familie gestuurd met als tekst 'reunited at last'." (foto links)

Warm gevoel vanbinnen...Yesterday big Hobbes met his new friend (right picture). Casper was less impressed than his mom.
Later that night I asked what his dad thought of Hobbes. This was the reaction I received: "Dad took a picture and sent it to the whole family with the words 'reunited at last'." (left picture)

Nice and warm feeling inside....

3 februari 2016

Ursula (dwarven bear rider)

Ursula, een klein, stoer dwergvrouwtje op een beer.
De fangroep van Reaper Miniatures heeft dit miniatuurtje voorgesteld voor een schilderwedstrijd.
Wij maakten er een gezamelijke inzending van.
Ik heb het miniatuur geschilderd en de echtgenoot maakte de rots en de begroeiing.

Een mooi resultaat, of we nu winnen of niet, we zijn er tevreden mee.
Ursula, a small, fierce dwarven female on a bear.
The Reaper Miniatures fan group proposed this little miniature for a painting contest.
We participated also. I painted the miniature and the husband made the base and the plants.

We like the result, whether we win or not, it's a nice diorama.

22 januari 2016

Kleine Hobbes - Small Hobbes

Ondertussen is ook de kleine Hobbes klaar en wacht die ook vol spanning op z'n nieuwe eigenaar.
Een kleine vriend voor de grote Hobbes en een grote vriend voor de kleine Hobbes.
Hopelijk vinden ze allebei evenveel liefde en vriendschap als de leuke stripduo.


Meanwhile I finished small Hobbes and he's waiting anxiously to go to his new owner.
A small friend for the giant Hobbes and a big friend for the small Hobbes.
I hope they will find as much love and friendship as the comic duo.

8 januari 2016

Reuze Hobbes - Giant Hobbes

In oktober vertelde ik al heel kort over Casper en de levensechte Hobbes die ik voor hem ging maken.
Sinds gisteren is Hobbes klaar. Ik maakte dankbaar gebruik van het patroon dat ik hier vond.
Voorlopig zal hij nog wat groot zijn voor de kleine jongen, maar dat zal snel veranderen.

Hopelijk worden ze even onafscheidelijk als de twee stripfiguurtjes. 
Een vriendje om mee te spelen, om mee te praten, om vanalles tegen te vertellen. Een vriendje dat kan troosten, dat er altijd is en niet oordeelt. Een vriendje om kattekwaad mee uit steken en om de spoken en monsters van onder het bed te jagen.
Een vriendje....
I told you in October about Casper and the giant Hobbes I wanted to crochet for him.
Yesterday I finished Hobbes. I used the pattern that I found here.
For now Hobbes will be too big for the little boy, but that won't be a problem for long.

I hope they will be as inseparable as the characters in the cartoons. A friend to play with, to talk to. A friend to comfort him, who will always be there and never judges.
A friend for pranks and to chase away the ghosts and monsters under the bed.
A friend....

1 januari 2016

2016

Een nieuw jaar met een nieuw of toch op z'n minst sterk veranderd leven....
Zitten prutsen met de blogger lay-out, de oude kwijtgeraakt dus dan maar een nieuwe gemaakt.
Hopelijk bevalt hij jullie...

Eerste wandeling van 2016 met het fototoestel in de hand....A new year with a new or at least a very changed life...
Fiddling with the blogger lay-out resulted in the loss of my old lay-out so I made a new one.
Hope you like it....

First walk of 2016 with the camera in my hand....

22 december 2015

Kleuren voor volwassenen - Colouring for adults

Duidelijk evolutie merkbaar tussen de eerste kleurplaten en de laatste :-).

Noticeable evolution in the first and last colouring page.


Het afgelopen jaar - The past year.

Het voorbije jaar was een druk jaar,vol uitdagingen en obstakels. 
Er is veel gebeurd. 
Naar mijn gevoel soms ook té veel, al valt dat achteraf gezien dan weer best wel mee....
Voorspelbare, rustige saaiheid heb ik gedurende dit hele jaar niet gehad 
en ik moet toegeven dat ik dit soms wel miste.

The past year has been a busy year, filled with obstacles and challenges. 
A lot has happened. 
Sometimes it felt like too much at once, but looking back it was ok...
Predictable dullness wasn't part of my life and I missed it sometimes.

Dit was 2015 - This was 2015

 • leuke en minder leuke dingen;
 • meer zoeken dan vinden;
 • obstakels op alle vlakken, zowel medisch, fysiek, familiaal als relationeel;
 • veel leermomenten, dikwijls ook dankzij die obstakels;
 • hulp, bewust of onbewust, van iedereen in mijn omgeving, zowel schriftelijk, telefonisch, via gesprekken als gewoon enkel door aanwezigheid;
 • het besef dat we allemaal met dezelfde woorden spreken, maar dat dat niet noodzakelijk dezelfde taal is.
 • Nice and not so nice events;
 • searching rather than finding;
 • obstacles everywhere, medical, physical, family related and relational;
 • a lot of learning, often thanks to the obstacles;
 • help, aware or unaware, from everybody around me, by writing, telephone, talks and just by their presence;
 • the knowledge that we all use the same words, but that it doesn't mean we speak the same language;


 • nieuwe kennissen, nieuwe collega's, een nieuwe job;
 • kennissen die op een jaar tijd vrienden geworden zijn en mij nu al heel nauw aan het hart liggen;
 • new acquaintances, new colleagues, a new job;
 • some of those acquaintances became friends and are really special to me now;


 • mensen die we na dit jaar graag nog eens terug zien en uitnodigen voor een babbel, al dan niet gecombineerd met een lekkere whisky;
 • mensen die we liefst van al niet of zo weinig mogelijk willen terug zien;
 • people we'd like to see again and want to invite for a chat, with or without a nice whisky;
 • people we don't want to see again unless we are obliged to;


 • een wereld die steeds kleiner wordt door al die oude en nieuwe bekenden die mensen kennen die ik ook ken;
 • scholeksters, ooievaars en spechten die het insectenhotel als restaurant aanzien;
 • a small world becoming smaller and smaller with all those old and new faces, some of them knowing people I also know;
 • eurasian oystercatchers, storks and a woodpecker deciding our insecthouse is his personal restaurant; 


 • te weinig tijd voor familie, oude en nieuwe vrienden, hobby's
 • ondanks de weinige tijd toch af en toe wat quality time, met mijn beste vriendin in Londen, de geboorte van twee nieuwe nichtjes (al was dat eigenlijk in 2014), de nodige familiebezoekjes;
 • 1 afgewerkt miniatuurtje, gehaakte Minions en Pikachu;
 • uitstel is geen afstel en de lang uitgestelde schouderoperatie zorgt/zorgde na 8 maanden blessureleed voor bijkomend fysiek ongemak in de hoop dat alles beter zal worden;
 • not enough time for family, old and new friends, hobby's
 • nevertheless some quality time, going to London with my best friend, the birth of 2 new nieces (although technically they were born in 2014), familyvisits
 • one finished miniature, a Minion and Pikachu;
 • forbearance is no acquittance and the long delayed shoulderoperation gives me/gave me extra physical discomfort hoping everything will get better in the end, even after 8 months of injuryproblems;  


 • de ontdekking van Calvin & Hobbes/Casper & Hobbes waar ik nu dankbaar van gebruik maak, want een beeld zegt dikwijls meer dan woorden (en dat allemaal door de geboorte van Casper);
 • the discovery of Calvin & Hobbes which I now frequently use because a cartoon says more than simple words (all thanks to the birth of little Casper)